Kontak

Jaroslav Stanček

Kamenná Poruba

Hlavná 334/130

Tel.: 0904 198 863

jaroslav.stancek01@zoznam.sk